LU PENG

Face East : Chinese Contemporary Art

Jan 10 – Mar 1, 2008
View Exhibition

Under the Radar : Chinese Contemporary Art, Chen Liangjie, Chen Wenling, Liu Hong, Lu Peng, Luo Brothers, Shen Xiaotong, Sui Jianguo, Suo Tan, Yan Lei, Yu Fan, Yue Minjun, Zhang Dali, Zhao Bo

Nov 4 – Dec 30, 2006
View Exhibition